Извозване на строителни материали, фирма Терминатор Варна