Извозване на строителни отпадъци във Варна от Терминатор ООД